+90 (236) 226 22 00
POLİNAS YÖNETİM SİSTEMLERİ POLİTİKASI

Polinas Plastik San ve Tic. A.Ş olarak esnek ambalaj ve gıda muhafaza ve mutfak çözümleri ürünlerinin tasarım ve üretimini gerçekleştirirken; Kalite, Çevre, Enerji, İş Sağlığı ve Güvenliği ve Ürün Güvenliği çerçevesinde belirlediği insan, çevre ve ürün odaklı politikaları doğrultusunda;

 • Şirket performansı ve üretimin verimliliğini sürekli artırmayı, oluşturulan tüm amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesi için bilgi ve gerekli kaynakları sağlamayı,
 • Tüm faaliyetlerinde yüksek teknolojiye yatırım yaparak, kullanmaya özen göstererek, bilgi güvenliği ve iş sürekliliğini sağlamayı,
 • İç ve dış pazardaki rekabet ortamında, ürünlerimizin uygun fiyatlı, kolay ulaşılabilir, kaliteli, güvenli ve zamanında karşılanabilir olmasını sağlamayı,
 • Amaç ve hedefleri gözden geçirerek paydaşlar ile ilişkileri şeffaf bir biçimde ve ortak akıl ile yönetmeyi,
 • Uygulanan tüm standartları sürekli iyileştirerek, müşteri memnuniyetini sağlamayı,
 • Çalışanları, ziyaretçilerin ve stajyerlerin iş sağlığı güvenliği, çevre, enerji, kalite ve ürün güvenliği kurallarını ve faaliyetlerini anlamak ve yönetmek için uygun bir şekilde eğitilmesini sağlamayı,
 • Çalışanlarını aktif katılıma özendirmeyi ve açık iletişim ortamı sağlamayı,
 • Tehlikeyi kaynağında önleyerek, riskleri etkin bir biçimde yöneterek tüm süreçlerini sürekli iyileştirmeyi,
 • İş sağlığı ve güvenliği konusunda sıfır kaza ilkesiyle çalışmayı,
 • Kirliliğin kaynağında önlenmesi ve çevresel risklerin azaltılması, yaşan döngüsü yaklaşımı ile ürünlerimizin çevresel etkilerinin azaltılması, enerji ve doğal kaynakların sorumlu ve verimli kullanılması
 • Uygulanmakta olan tüm standartların gereği uygulanabilir yasal şartlara ve diğer şartlara uymayı
 • Tedarikçileri geliştirmeyi, 
 • Enerji performansını etkileyen, enerji verimli ürün ve hizmetlerin tedariğini desteklemeyi,
 • Çalışanları ve tedarikçileri ile birlikte sürdürülebilirlik sosyal sorumluluğunun bilincinde olmayı,
 • Malzeme tedariğinden, müşteriye ürünün teslimine kadar olan tüm süreçlerde ürün güvenliği, hijyen ve gıda savunmasına yönelik riskleri değerlendirip, önleyici tedbirlerin alınması, erişilebilirliğin sınırlandırılması, zafiyetin en aza indirilmesini sağlamayı,
 • Tüm kişilere, kuruluşlara, dil, din, ırk, cinsiyet, kültür, görüş ayrımı gözetmeksizin, iç ve dış iletişimde etik ilkeler çerçevesinde eşit mesafede durmayı,
 
Taahhüt eder.
 
FAİK ÖNALDI 
CEO
 
Polinas Entegre Yönetim Sistemi

Tanıtım Filmimiz

Kurumsal tanıtım filmimizi bu sayfadan izleyebilirsiniz. İlgili sayfa için tıklayınız.

COPYRIGHT © 2014 POLİNAS